Home

Lijnen geven grenzen aan, bakenen af. Samen zijn ze vormen of het begin van taal en tekens die door de kijker gezien willen worden. Als kijker lees je wat je wil lezen en zie je wat je wil zien...